Magnetoterapie zvířat

K magnetoterapii zvířat používám přístroj M- Therapy Bio Torus LT – 100 + UltiCARe LT – 99 – nízkofrekvenční pulzní magnet. Tento přístroj generuje magnetické pole ve dvou nastavených terapeutických programech nebo nastavitelnou frekvencí v rozsahu 2 – 72 Hz a spolu s dalšími pulzy a nastaveným časem vytváří optimální podmínky pro léčení zdravotních potíží zvířete. Tento přístroj využívá již 200 veterinárních ordinací a klinik v celé České Republice.

 

Prostřednictvím pulzního magnetického pole jsou ve tkáních indukovány slabé elektrické proudy a ty zvyšují membránový potenciál buněk, což vede k jejich aktivaci a zajišťují vysokou léčebnou účinnost. Pomocí magnetoterapie se zkracuje doba pooperační péče a snížila se spotřeba nesteroidních antiflogistik.

 

Účinky nízkofrekvenčního pulzního mag. pole má 6 základních léčebných skupin a efektů:

- Ovlivnění látkové výměny

- Zlepšení prokrvení

- Myorelaxační účinek

- Urychlení Hojení 

- Protibolestivý efekt ( analgetický )

- Protiedémový efekt ( protiotokový )

-       Magnetoterapie má při správném použití schopnost otevírat porušené cesty k autoreparaci a autoregulaci organismu, protože organismus tyto schopnosti má a jakékoli narušení těchto schopností vede k onemocnění.


U jakých onemocnění se doporučuje magnetoterapie ?

Doporučuje se zejména pro podporu hojení a regeneraci pohybového aparátu, pro rehabilitaci a řešení dlohodobě zanedbaných ortopedických potížích. Využívá se pro regeneraci tkání po výkonu u sportovců, pro urychlení metabolismu po zátěži a rchlejšímu odvodu zplodin z přetížených partií a tím tak předcházet případnému zranění. Své uplatnění má také v oblasti hojení ran po operacích a urychlení hojení zlomenin.

-         

Další indikace magnetoterapie:

- Degenerativní onemocnění kloubů

- Bolesti páteře

- Artróza

- Dyspalzie kloubů

- Bolest svalů a namožení šlach

- Obnova hybnosti kloubů

- Podpora hojení po operacích

- Záněty močových cest a porucha vyprazdňování

- Celková regenerace organismu

-          

-         Velmi ráda a s pozitivní odezvou zvířecích pacientů používám magnetoterapii s kombinací rekondičních masáží s cílem uvolnění zvířete a snížení bolesti pohybového aparátu a tím tak urychlit regeneraci ve tkáních a zkrácení doby léčby.

Cena magnetoterapie: 290,- Kč / 1 hod

Cena kombinace rekondiční masáže a magnetu: 450,- Kč / 1 hod