Standard

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Bílý švýcarský ovčák (Berger Blanc Suisse)

Standard č. 347 / 18. 12. 2002

Standard platný od:  26. 11. 2002

Země původu: Švýcarsko

Využití: rodinný a doprovodný pes, milující děti, pozorný hlídač, přátelský a učenlivý pracovní pes.

Zařazení FCI: Skupina 1 – ovčácká, pastevecká a honácká plemena, Sekce 1 - ovčáci (bez zkoušky z výkonu)

Krátký historický přehled: V Americe a Kanadě se mohli bílý ovčáci postupně vyvíjet k samostatné rase, Začátkem 70-tých let byli do Švýcarska importovaní první psi. Americký pes „Lobo“, narozený 05. března 1966, může být považován za praotce této rasy ve Švýcarsku. Ze spojení tohoto ve Švýcarsku registrovaného psa a dalšími importovanými psy z USA a Kanady se postupně rozšířil po celé Evropě, kde dnes po generace žijí ve velkém počtu. Tito psi jsou od června 1991 vedeni jako nová rasa v dodatku Švýcarské plemenné knihy (SHSB).

Celkový vzhled: silný, dobře osvalený, středně velký, vztyčené uši, krátko nebo dlouhosrstý bílý ovčácký pes obdélníkového formátu se středně těžkou kostrou, elegantní a harmonické postavy.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: mírně dlouhý formát, poměr délky trupu  (od kohoutku k sedacímu hrbolu) ke kohoutkové výšce je 12:10, vzdálenost od stopu ke špičce nosu (čenichové houbě) je nepatrně větší než od stopu k týlnímu hrbolku

Povaha: temperamentní, bez nervozity, pozorný a ostražitý, k cizím občas zdrženlivý a zachovávající si  odstup, nikdy ne bázlivý nebo agresivní.

Hlava: silná, suchá a jemně modelovaná, ladící s tělem. Při pohledu shora a z boku klínovitá. Horní linie lebky a nosního hřbetu jsou rovnoběžné.

Lebka:

Čelo: jen málo klenuté, se znatelnou rýhou uprostřed

Stop: nepatrně vyjádřený, ale zřetelný

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Čenich: (čenichová houba) středně veliká, žádoucí je černý pigment. Světlejší čenichová houba je přípustná.

Tlama: silná a v poměru k čelu lehce delší. Nosní hřbet a spodní čelist jsou rovné, k čenichu se lehce  zužující.

Pysky: suché, dobře přilehlé, co nejvíce černé.

Čelisti/zuby: silné, tvořící úplný nůžkový skus. Zuby musí být v čelisti postaveny kolmo.

Oči: středně velké, mandlového tvaru, lehce šikmo vložené. Barva hnědá až tmavě hnědá. Víčka dobře přilehlá, černé okraje jsou  předností.

Uši: vysoko nasazené, nesené vzpřímeně, rovnoběžné. Ušní boltce směřující kupředu , trojúhelníkovitého tvaru, nahoře lehce zaoblené.

Krk: středně dlouhý, dobře osvalený a harmonicky navazující na hlavu, bez laloku. Elegantní šíjová linie plynule, bez přerušení, přechází od výše nesené hlavy ke kohoutku.

Tělo: silné, dobře  osvalené, středně dlouhé.

Kohoutek: zdůrazněný.

Hřbet: rovný, pevný.

Bedra: silně osvalená.

Záď: dlouhá, středně široká, k ocasu  lehce spáditá.

Hrudník: nepříliš široký, hluboký (cca půlka kohoutkové výšky), sahající až k loktům, oválný, sahající  daleko dozadu za hrudní koš, výrazné předhrudí.

Břicho a slabiny: napnuté, štíhlé slabiny. Břišní linie lehce zatažená.

Ocas: hustě osrstěný, šavlovitý, ke špičce se zužující. Spíše hluboko nasazený, sahající minimálně k hlezennímu kloubu. V klidu visí nebo je v dolní třetině lehce zahnutý. Za pohybu nesený výše, ale nikdy nad hřbetní linií.

Končetiny: silné, šlachovité, středně těžké.

Hrudní končetiny: při pohledu zepředu jsou rovné, lehce šířeji postavené, při pohledu z boku dobře zaúhlené.

Rameno: dlouhé s  šikmo posazenou, dobře zaúhlenou lopatkou. Celé rameno je dobře osvaleno.

Nadloktí: dostatečně dlouhé, silně osvalené.

Loket: dobře přilehlý k tělu.

Předloktí: dlouhé, rovné, šlachovité.

Nadprstí: pevné, mírně prohnuté.

Pánevní končetiny: při pohledu zezadu rovné a rovnoběžné, postoj není příliš široký   z boku dobře zaúhlený.

Stehno: středně dlouhé, dobře osvalené.

Bérec: středně dlouhý, šikmý s pevnou kostí, dobře osvalený.

Hlezno: silné, správně úhlené.

Nárt: středně dlouhý, rovný, šlachovitý, paspárky musí být odstraněny (kromě zemí, kde je odtraňování paspárků zákonem zakázáno).

Tlapy: oválné, vzadu o něco delší než vpředu. Prsty sevřené a dobře klenuté, pevné, stabilní. Černé polštářky, tmavé drápy jsou předností.

Pohyb: rytmický pohyb, pravidelný, plynulý a vytrvalý, rázný krok, v klusu prostorný.

Kůže: bez faldů, tmavě pigmentovaná.

Osrstění: středně dlouhá, hustá , správně přilehlá, krátká srst nebo dlouhá srst s bohatou podsadou. Tlama, obličejová část, uši a přední část je kratší. Na krku a zadní straně běhů je delší. Lehce zvlněná tvrdá srst je povolena.

Barva: bílá

VELIKOST A HMOTNOST:

Kohoutková výška: psi 60 - 66 cm, feny 55 - 61 cm

Typově správný pes nemůže být pro malou odchylku výšky vyloučený.

Chyby: každá odchylka od standardu je považována za vadu. Při hodnocení se zohledňuje stupeň porušení ve vztahu k závažnosti chyby.

Pes by se měl co nejvíce podobat standardu.

LEHKÉ  VADY: slabé divoké zbarvení (slabé nažloutlé zbarvení na špičkách uší, hřbetě a ocase), úbytek pigmentu na čenichu, pyscích a víčkách

TĚŽKÉ  VADY: zjevné vady postavy, příliš krátký (čtvercový, kvadratický formát)

nedostatečně vyjádřený pohlavní výraz

chybějící více než dvě PM1. M3 nebudou zohledněny

svěšené, klopené, zalomené ucho

silně spáditá záď

zatočený ocas, zalomený, háček, vychýlený

jemná (hedvábná) krycí srst, vlnitá, kudrnatá (otevřená srst), vysloveně dlouhá srst bez podsady

výrazné divoké zbarvení (zřetelné,žluté nebo jiné zbarvení) na uších , hřbetě, horní straně ocasu

VYŘAZUJÍCÍ  VADY:   bázlivost, agresivita

jedno nebo obě oči modré, vystouplé oči

entropium, ektropium

předkus, podkus, nerovný skus

depigmentace čenichu,  pysků a/nebo  očních víček

depigmentace kůže a pacek (polštářků)

albinismus

Psi musí  mít v šourku dvě sestouplá, normálně vyvinutá varlata.